Beint á efnisyfirlit síðunnar

Inntökuskilyrði: Lágmarksaldur 18 ár, hafa lokið fyrsta þjálfarastigi og sex mánaða starfsreynsla frá því að þjálfarastigi 1 var lokið. Að auki þarf viðkomandi að hafa gilt skyndihjálparnámskeið.

Skilgreining:

Að loknu þessu stigi á þjálfarinn að geta þjálfað unglinga og fullorðna sem hafa árangur í keppni að markmiði. Til þess þarf hann að hafa haldgóða þekkingu á starfsemi líkamans og skipulagi þjálfunar til lengri og skemmri tíma. Hann þarf að hafa undirstöðuþekkingu á hreyfingarfræði og kunna grunnatriði í sálfræði íþrótta.

Þjálfarinn þarf að hafa fengið þjálfun í að tjá sig og koma fram fyrir framan hóp af fólki.

Þjálfarinn þarf að hafa góða þekkingu á tækni, leikfræði og reglum í séríþróttagrein. Auk þess þarf hann að kunna skil á helstu þjálfunaraðferðum viðkomandi greinar.

Uppbygging náms:

Námið skiptist í almennan hluta (33,3%) og sérgreinahluta (66,7%). Námskeiðið er 120 kennslustundir, 40 í almenna hlutanum og 80 í sérgreinahlutanum.

Skipulag: Getur verið með ýmsum hætti t.d.

1) Skipt í sex 20 kennslustunda einingar.

Þjálfari 2 – a, 20 stundir almenni hluti og 20 stundir sérgreinahluti.

Þjálfari 2 – b, 40 stundir sérgreinahluti.

Þjálfari 2 – c, 20 stundir almenni hluti og 20 stundir sérgreinahluti.

2) 15 daga námskeið

3) Kvöldnámskeið.

4) Fjarnám.  Þetta er það nám sem hefur verið langvinsælast hjá ÍSÍ í mörg ár.  Námið er allt í fjarnámi, engar staðbundnar lotur. Nánar auglýst hverju sinni, m.a. á heimasíðu ÍSÍ.  Allar frekari uppl. um fjarnámið og þjálfaramenntun ÍSÍ almennt gefur Viðar Sigurjónsson Skrifstofustjóri ÍSÍ á Akureyri á vidar@isi.is og í síma 460-1467 eða 863-1399.

5) Starfsnám eða nám á kjörsviði og í frjálsu vali í framhaldsskólum. Sérgreinahlutinn verður að vera kenndur í nánu sambandi við sérsamband og fá samþykki þess.

Þegar menntun er sótt innan íþróttahreyfingarinnar getur sérsamband séð um allt námskeiðið, haft samstarf við önnur sérsambönd um kennslu almenna hlutans eða látið nemendur sækja þann hluta hjá ÍSÍ.

Almennur hluti námsins verður kenndur í 5 kennslustunda einingum/námskeiðum hjá ÍSÍ frá og með haustinu 2007.  Þjálfarar sækja þá 8 slík námskeið til að klára þær 40 kennslustundir sem tilheyra 2. stigi.

Almennur hluti 33,3%

Að mestum hluta fyrirlestrar.

Starfsemi líkamans

Viðbrögð við þjálfun og aðlögun. Bygging og starf helstu beina og vöðva, næring.

Viðbragðs- og hraðaþjálfun. Hreyfingarfræði. Aflfræði vöðvastarfs, innri og ytri kraftar.

Skipulag þjálfunar

Kröfur íþróttagreina, grundvallarhugtök fyrir þjálfun, tímabilaskipting. Stjórnun,

raddbeiting, fundarsköp og ræðumennska. Stjórnunarhættir.

Notkun margmiðlunartækni í þjálfun.

Sálfræði

Áhugahvöt, kvíði, markmiðasetning, slökun og spennustjórnun. Liðssamvinna, einbeiting, hugræn þjálfun.

Siðfræði íþrótta

Reglur um lyfjanotkun, drengileg keppni, forvarnir.

Íþróttameiðsli

Algengustu meiðsli, teipingar, lífgun, viðbrögð við ýmsum sérstökum tilfellum.

Verkefni

Skriflegt próf

Námsefni:

Gjerset, Haugen og Holmstad. Þjálffræði. Iðnú 1998.

Sérgreinarhluti 66,7%

Að miklu leyti verklegt.

Tækni

Leikfræði/taktík

Þjálfunaraðferðir

Skipulag

Reglur/mótafyrirkomulag

Námsmat

Skriflegt próf

Verkefnavinna

Verklegt próf

Námsefni:

    Á döfinni

    17